Baterie water less

FIAMM skupia się na sprawnym poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań oraz na szybkim wprowadzaniu nowych produktów na rynek. Przyświeca nam idea konstruowania najlepszych rozwiązań służących do magazynowania energii. Bliska współpraca z klientami oraz dostawcami umożliwia szybką identyfikację możliwości rozwojowych. Fiamm Motive Power Water Less® jest nową, wydajną baterią trakcyjną wykonaną zgodnie z najnowszymi trendami technologicznymi. Fiamm Motive Power Water Less® zapewnia większą elastyczność oraz wydłużenie czasu użytkowania dzięki zwiększeniu czasu pomiędzy kolejnymi uzupełnieniami poziomu elektrolitu do 4, 8 lub 13 tygodni, w zależności od metody ładowania. Oznacza to zmniejszenie kosztów eksploatacji baterii związanych z koniecznością uzupełniania poziomu elektrolitu – do 60% (z urządzeniami ładującymi 50Hz) lub do 75% (przy wykorzystaniu inteligentnych urządzeń ładujących Fiamm Motive Power HF). Szeroka gama baterii Fiamm Motive Power Water Less stanowi najnowsze osiągnięcie w technologii akumulatorów ołowiowo kwasowych. Baterie Fiamm Motive Power Water Less zapewniają wysoki poziom mocy oraz niezawodności użytkowania w przemysłowych wózkach widłowych. Dzięki swym zaletom zwiększają wydajność Twojego przedsiębiorstwa. Wskaźnik poziomu elektrolitu, zainstalowany na baterii informuje użytkownika o potrzebie jego uzupełnienia.

Konstrukcja ogniw

Wszystkie ogniwa baterii Fiamm Motive Power Water Less® są zbudowane w sprawdzonej technologii PzS. Płyty dodatnie wykonane są jako płyty pancerne przy wykorzystaniu nowoczesnych materiałów zwiększających efektywność ogniw. Płyty ujemne wykonane są jako kratkowe płyty pastowane. Wykorzystywane separatory wykonane są z materiału mikroporowatego. Zwiększona ilość elektrolitu, zmniejszona wysokość progów naczynia oraz nowy typ korków „Flip top” przynoszą dodatkowe korzyści użytkownikowi. 

Większa elastyczność

Dopasowanie sposobu ładowania do typu baterii oraz do aplikacji, w której jest ona użytkowana, ma decydujący wpływ na ekonomiczne wykorzystywanie baterii. Baterie trakcyjne Fiamm Motive Power Water Less® przystosowane są do ładowania przy użyciu urządzeń ładujących 50 Hz oraz inteligentnych urządzeń ładujących wysokiej częstotliwości (HF smart chargers). Urządzenia ładujące Fiamm Motive Power HF dostosowują automatycznie profil ładowania do pojemności baterii, jej napięcia (urządzenia typu Life IQ) oraz głębokości rozładowania. Dla użytkownika oznacza to wysoki poziom elastyczności użytkowania baterii. Wymagane częstotliwości uzupełniania poziomu elektrolitu (przy głębokości rozładowania 80 % C5, 1 cyklu dziennie, 5 dniowym tygodniu pracy) wynoszą:

4 tygodnie przy użyciu konwencjonalnych urządzeń ładujących 50 Hz i współczynniku ładowania 1,2

8 tygodnie przy użyciu urządzeń ładujących Fiamm Motive Power HF i współczynniku ładowania 1,10 – 1,12*

13 tygodnie, jeśli bateria jest wyposażona w system cyrkulacji elektrolitu, a do ładowania używane jest urządzenie ładujące Fiamm Motive Power HF, przy czym współczynnik ładowania wynosi 1,07


Do pobrania:

Broszura baterii FIAMM WATER LESS

Katalog ogniw FIAMM WATER LESS

Instrukcja FIAMM WATER LESS

Poradnik obsługi