Polityka prywatności

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych jest prowadzący działalność gospodarczą AMP, w oddziale 05-830 Nadrzyn, ul Sitarskich 11,  NIP: 6ΙΙ2Ι37Ι44,  REGON: 23ΙΙ98575 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki.

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dołożymy wszelkich starań, aby te dane były najlepiej chronione.

 Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji świadczonych usług, realizacji umów sprzedaży, wystawiania faktur oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

 Klienci mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

 W przypadku wyrażenia przez Klienta odrębnej i świadomej zgody jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu informowania go o towarach, promocjach i usługach w szczególności poprzez wysyłanie newsletter'a..

 Wszelkie pytania oraz żądania dotyczące kwestii przetwarzania danych osobowych Klientów przez Administratora zgłaszać należy na adres fiamm@fiamm.pl lub listownie bądź telefonicznie

 

Pliki Cookie

 Nasza strona wykorzystuje pliki cookie. Stosowane są m.in. w celach statystycznych, by usprawnić działanie serwisu i aby świadczyć Państwu usługi na najwyższym poziomie. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie.