Regulamin

Serwis internetowy do składania zamówień oraz sklep (dalej zwany sklepem internetowym) znajdujący się pod adresem www.fiamm.pl prowadzony jest przez działalność gospodarczą AMP, w oddziale 05-830 Nadrzyn, ul Sitarskich 11,  NIP: 6ΙΙ2Ι37Ι44,  REGON: 23ΙΙ98575

 

Składanie zamówień i zakup w sklepie internetowym

  1. W sklepie internetowym klient wybiera i konfiguruje produkty. Podene cyny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu prawa, a jedynie są zaproszeniem do składania zamówień. Po złożeniu zamówienia jest ono weryfikowane – sklep może je anulować bez podania przyczyny lub w porozumieniu z klientem poprawić bądź uzupełnić. Za zawartą umowę kupna sprzedaży uznaje się taką transakcję, która została potwierdzona mailem przyjęcia zamówienia. Wówczas cena jest wiążąca i nie ulegnie zmianie.
  2. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest podstawą do uiszczenia przedpłaty. W przypadku nieotrzymania przelewu w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przy zamówieniach z przedpłatą, zamówienie może być anulowane przez sklep bez konsekwencji finansowych.
  3. Orientacyjny termin dostawy liczony jest od dnia wpłynięcia środków na konto i wskazany jest przy każdym przedmiocie. Dla przedmiotów na zamówienie, data dostawy jest zazwyzczaj wyznaczana w przeciągu 7 dni roboczych od dnia przyjęcia go do realizacji. Terminy te mogą jednak wydłużyć się. Bliższą informację można uzyskać telefonicznie bądź mailowo.

Rezygnacja z zamówienia i zwrot towaru

  1. Klient może zrezygnować z zakupu przed wysłaniem towaru. W przypadku przedmiotów wykonywanych na zamówienie a będących w trakcie realizacji, klient zostanie obciążony karą umowną w kwocie 20% wartości brutto zamówienia.
  2. W przypadku zwrotu towaru wykonanego na zamówienie, kinet zostanie obciążony karą umowną w kwocie 35% wartości brutto towaru. Zwrot towaru jest możliwy jeśli nie był używany i znajduje się w nienaruszonym oryginalnym opakowaniu.
  3. Klientowi prywatnemu (konsumentowi w rozumieniu Kodeksu Cywilengo) przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy  sprzedaży i możliwość zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania  przedmiotu bez naliczania żadnych opłat związanych z rezygnacją lub zwrotem. Nie dotyczy to jednak przedmiotów wykonywanych na zamówienie. Informacja czy jest to towar na zamówienie jest przy dostępności towaru. Szczegółowe informacje o zasadach odstąpienia od umowy sprzedaży oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu umowy sprzedaży znajduje się pod linkiem: http://fiamm.pl/download/odstapienie.pdf

Reklamacje

  1. Reklamacje dotyczące towaru prosimy przesyłać mailem niezwłocznie po wystąpieniu usterki. W niektórych przypadkach będziemy prosili o odpowiedzenie na dodatkowe pytania czy przesłanie zdjęć. Po otrzymaniu informacji skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia szczegółów ewentualnych czynności (diagnostyki, naprawy lub wymiany). W przypadku nieuzasadnionej reklamacji mogą zostać naliczone koszty związane z przeprowadzoną diagnostyką. Więcej szczegółw w warunkach gwarancji.
  2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie muszą być przesłane z protokołem sporządzonym razem z kurierem dostarczającym towar.

Pozostałe regulacje

  1. Informacje znajdujące się na stronach sklepu nie mają charakteru oferty handlowej w rozumieniu  Kodeksu Cywilnego. Wszystkie zdjęcia i schematy danych produktów mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistości. Mimo dołożonych wszelkich starań, zastrzegamy możliwość popełnienia błędu w opisie przedmiotu.
  2. W kwestiach nieuregulowanych obowiązują zapisy Kodeksu Cywilnego.